Hässleholms Nämndemannaförening

Välkommen till Hässleholms Nämndemannaförening

Vi hälsar dig välkommen till vår förening om du är nämndeman i Tingsrätten, Förvaltningsrätten eller Hovrätten. Föreningen har till uppgift att företräda nämndemännen och fungera som lokalt organ för information och samråd. Information sker genom föredrag, studiebesök, kurser, diskussioner med mera som rör nämndemännens uppgifter.

Föreningen ordnar aktiviteter, föredrag och studiebesök för att vi ska utvecklas som nämndemän. Vi har också återkommande kontakt med tingsrättens lagman för ömsesidig information om vad som är på gång.

Vi tillhör Nämndemännens Riksförbund som verkar för att bevaka nämndemännens intressen och är remissinstans på det nationella planet och i förhållande till Riksdagens uppdrag. Med detta som bakgrund och för att stärka vårt arbete lokalt ser vi gärna att nämndemän vid Hässleholms tingsrätt också är medlemmar i vår förening.

Vi anordnar olika aktiviteter under året och kommer fortlöpande att informera om vad som är på gång på vår hemsida.

Med hälsningar
Styrelsen

Vi visar aktuella nyheter här i framtiden!

Endast för administratörer